Aberdeen otázky a odpovědi

Hodinky Abardeen nekomunikují s aplikací KidMate.
Pro komunikaci mezi hodinkami a ovládací aplikací je nutné, aby byla v hodinkách funkční SIM karta s povolenými datovými přenosy a bez PIN kódu. Funkční datové přenosy jsou na displeji hodinek znázorněny piktogramem, který se nachází vedle ukazatele GSM signálu, v levé, horní části displeje hodinek (viz manuál str. 4)
Poznámka: Ukazatel datových přenosů se obvykle na displeji hodinek objeví po cca 30-60 sekundách od zapnutí hodinek. Pokud se ukazatel datových přenosů na displeji stále neobjevuje, uživatelsky nejjednodušší možností je vyzkoušet obnovení továrního nastavení.

Jak provedu obnovení továrního nastavení na hodinkách Abardeen?
Obnovení továrního nastavení je popsáno v návodu, str. 21 (část Žádná šipka nahoru-dolů).
Nejprve stiskněte rychle po sobě tlačítka 1,2 a 1. Tlačítka jsou umístěna na levém boku hodinek. Rychlým stiskem uvedené kombinace otevřete testovací režim hodinek Abardeen. Pomocí tlačítka 2 se přesuňte na volbu Restore settings (v seznamu je až na konci) a stiskem prostředního tlačítka (mezi klávesami 1 a 2) volbu potvrďte.

Hodinky neukazují správnou polohu, mají odchylku až několik kilometrů.
Hodinky Abardeen určují svou polohu pomocí technologie GPS a základnových stanic BTS. Pokud se s hodinkami nacházíte na místě s otevřeným výhledem na nebe a v nastavení aplikace KidMate nemáte zvolen úsporný režim zjišťování polohy, hodinky musejí po nalezení satelitů GPS (cca. 1-5 minut) ukazovat přesnou polohu v rozmezí 5-15 metrů.
Pokud se s hodinkami nacházíte v budově, poloha se určuje jen za pomocí stanic BTS. Přesnost polohy pak závisí na hustotě umístění těchto stanic v okolí. Toto určení polohy je ale výrazně méně přesné a umožňuje odchylku až v řádku kilometrů.
Pro co nejrelevantnější informace o poloze hodinek doporučujeme nastavit krátký interval kontroly polohy (lze vybírat z hodnot 3-30 minut).
Podrobnější informace najdete v manuálu na straně 16 a 15.

Při volání na hodinky Abardeen se pokaždé ozve obsazovací tón.
Pro správnou funkčnost je nutné mít správně nastaveny dvě hodnoty:
1 – Při prvotním nastavování dítěte je nutné správně vyplnit telefonní číslo hodinek (tj. telefonní číslo SIM karty, která je v hodinkách umístěna) a stejně tak i položku Moje telefonní číslo (tj. telefonní číslo SIM karty, ze které budete na hodinky telefonovat), viz manuál str. 11.
2 – Při nastavení čísel členů rodiny je nutné, aby bylo na čísle 1 nebo 2 nebo 3 vloženo telefonní číslo, které jste použili jako hodnotu v položce Moje telefonní číslo, zadané v předchozím kroku. Číslo v obou těchto menu by mělo být zadáno ve stejném tvaru (tj. pokaždé s předvolbou +420, nebo pokaždé bez předvolby +420)

Jak mám hodinky spárovat přes novou verzi aplikace? Je v angličtině.
Postup pro správné spárování najdete zde.

Kde najdu starší verzi aplikace?
Původní verzi aplikace můžete stahovat z tohoto odkazu. Aplikace má zhruba 13 MB, stačí ji nakopírovat do mobilu, spustit přes správce souborů a případně povolit instalaci z neznámých zdrojů.

© Copyright 2019 Lampo,s.r.o. - Všechna práva vyhrazena